ເມື່ອຍຫລືບໍ່ກັບການເຮັດບົດລາຍງານ !

Picture
       ທາງເລືອກໃຫມ່ສຳຫລັບນິສິດນັກສືກສາຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການພິມຈົນໄປເຖິງຂັ້ນຕອນການປຣີ້ນຕ໌ອອກມາເພື່ອເຮັດ ເປັນລາຍງານ. ນິກຊ້າເຫັນໃຈ :) ກໍເລີຍຮັບເຮັດບົດລາຍງານ ທັງທີ່ເປັນປື້ມ, ເປັນໄຟລ໌ MS Words, ໄຟລ໌ MS PowerPoint ແລະກໍໄຟລ໌ MS Excel.
       ການບໍລິການແມ່ນຈະແຍກເປັນຫລາຍສ່ວນເພື່ອຄວາມສະດວກໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ບໍລິການຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນ : ການ ຫາຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງຈະຊອກຫາສອງທາງ ຄືຈາກຫ້ອງສະຫມຸດ ແລະ ກໍທາງ internet, ການພິມ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Office Words ພ້ອມທັງຈັດຫນ້າໃຫ້ອອກມາເບິ່ງແລ້ວງາມຕາ, ອອກແບບປົກລາຍງານ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ໂປຣແກຣມ Adobe PhotoShop ໃນການອອກແບບ ເຊິ່ງວ່າ ເປັນໂປຣແກຣມຊັ້ນນຳທີ່ນັກອອກແບບກຣາຟຟິກນຳໃຊ້ກັນ, ປຣີ້ນຕ໌ອອກເປັນເຫລັ້ມ ດ້ວຍນ້ຳຫມືກຄຸນະພາບດີ.


Picture
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ :

Picture
ສຳຫລັບລາຍງານທີ່ເປັນປື້ມ
     - ພິມ : 2000 ກີບຕໍ່ຫນ້າ* (A4)
     - ປຣິ້ນຕ໌ສີ : 1000 ກີບຕໍ່ຫນ້າ*
     - ປຣິ້ນຕ໌ດຳ : 500 ກີບຕໍ່ຫນ້າ*
     - ຫນີບກຣາຟເຟິ້-ຕິດສະກັອດ : 2000 ກີບຕໍ່ເຫລັ້ມ
     - ສາມາດຮັບໄຟລ໌ຕົນສະບັບໄດ້.

Picture
ສຳຫລັບລາຍງານນຳສະເຫນີ
     - ໄຟລ໌ PowerPoint : 1000 ກີບຕໍ່ສະໄລດ໌
     ພ້ອມໃສ່ animation ໃຫ້ກັບ slide ແລະ object ຢ່າງສວຍງາມ
     ຮອງຮັບທັງ 2003 (.ppt) ແລະ 2007 (.pptx)
     - ປຣິ້ນຕ໌ອອກເປັນປື້ມ : ສີ 1000 ກີບຕໍ່ຫນ້າ* (A4)
                                 ດຳ 500 ກີບຕໍ່ຫນ້າ* (A4)
     - burn ລົງແຜ່ນ CD : 5000 ກີບຕໍ່ແຜ່ນ (ຄ່າ CD ຟຣີ)
     - ສາມາດຮັບໄຟລ໌ຕົນສະບັບໄດ້.

Picture
ສຳຫລັບປົກ ແລະ ການຫາຂໍ້ມູນ
     - ອອກແບບປົກ : 5000 ກີບຕໍ່ 1 ລາຍງານ
       ດ້ວຍຟ້ອນຕ໌ທີ່ຫລາກຫລາຍທັງ ຟ້ອນຕ໌ລາວແລະຟ້ອນຕ໌ອັງກິດ
       ປະກອບມີປົກໃນແລະປົກນອກ ພ້ອມທັງໂລໂກ້ຄະນະຫລືພາກວິຊາ.
     - ປຣິ້ນຕ໌ສີ :  1000 ກີບຕໍ່ຫນ້າ* (A4)
     - ປຣິ້ນຕ໌ດຳ : 500 ກີບຕໍ່ຫນ້າ* (A4)
     - ເຈັ້ຍປົກແຂງ : 1000 ກີບຕໍ່ໃບ
     - ສາມາດຮັບໄຟລ໌ຕົ້ນສະບັບໄດ້.
     - ການຫາຂໍ້ມູນ ແມ່ນຂື້ນກັບຄວາມຍາກງ່າຍຂອງລາຍງານ.


ພົບເຫັນເວັບແຈ່ມໆແບບນີ້ຕ້ອງບອກຕໍ່ໃຫ້ຫມູ່ຮູ້ສະແລ້ວ :P
www.nixzaa.co.cc | report making service

General Report
MS Words
Picture

Presentation Report
MS PowerPoint
Picture

The Tables In Report
MS Excel
Picture

Cover Report Design
Adobe PhotoShop
Picture* ທັ້ງນີ້ທັ້ງນັ້ນແມ່ນຈະຂື້ນກັບບົດລາຍງານຕົວຈິງ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່ຫມາຍດາວໄວ້ນັ້ນ
ແມ່ນມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັບຕົວຈິງເທົ່ານັ້ນ.

ຕິດຕໍ່ນຳໃຊ້ບໍລິການດີໆໄດ້ທີ່
email address : phoenix6phao@gmail.com
mobile phone number : 020 7600773
ນິກຊ້າ @ ວຽງຈັນ